เกี่ยวกับไทย-เยอรมัน

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2538 (1995) กลุ่ม บริษัท ไทย-เยอรมันฯ ดำเนินการก่อตั้งในรูปแบบ บริษัท จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจ งานโครงสร้างเหล็กที่ใช้เทคนิคการประกอบเชื่อม ตัด พับ ม้วน ต่อมาทางบริษัทได้พัฒนา ขยายธุรกิจสู่งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม, งานออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ บริษัท ไทย-เยอรมันฯ สามารถสะสมประสบการณ์ความชำนาญในงานก่อสร้าง และงานผลิต มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ตลอดจนนักลงทุนต่างประเทศ จนกลายเป็นผู้นำทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้า และคุณภาพที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่สมบูรณ์แบบ ปัจจุบัน บริษัท ไทย-เยอรมันฯ และบริษัทในเครือมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับ ของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็นผู้นำที่มีมามากกว่า 20 ปี
อย่างไรก็ตามจากผลความสำเร็จดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น บริษัทมั่นใจว่าความสำเร็จต่างๆ เป็นผลพวงมาจากสิ่งที่บริษัท ยึดมั่นอยู่เสมอว่า ลูกค้า คือ หุ้นส่วน (Partner) ประกอบกับคุณภาพของสินค้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาปรับปรุงกิจการของบริษัทอย่างไม่หยุดยั้ง (Improve More) ภายใต้คำขวัญของบริษัท

ไทย-เยอรมัน มุ่งเน้นคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี

บริษัท ไทย-เยอรมันฯ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

งานก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป

งานก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป 

บริษัท ไทย-เยอรมันฯ เป็นบริษัทที่เพียบพร้อมด้วยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน
ในแต่ละด้านซึ่งพร้อมที่จะให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และก่อสร้าง